Każdy niepełnoletni uczestnik imprezy i biegu musi posiadać podpisaną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

Wzór zgody dostępny poniżej:

Zgoda ColorDayPG [PDF]

Zgoda ColorDayPG [Word]